Polityka prywatności

Polityka prywatności na zegarki-guardo.pl, aktualizacja 24.05.2018

1. Podstawy

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Guardo sp. z o.o. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Guardo sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

2.1 Administratorem danych jest firma Guardo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ulicy Hożej 86/210. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Tym samym Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Danych Osobowych i niniejsze obowiązki wykonuje sam.

2.2 Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Guardo sp. z o.o. dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego: z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),  oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

2.3 W dbałości o zachowanie prawa do prywatności, na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

3.1 Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

3.2 W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzyma on Newsletter. Newsletter to usługa bezpłatna, świadczona za pośrednictwem poczty e-mail Administratora. W przypadku wypełnienia odpowiedniego formularza dot. newslettera z zaznaczeniem zgody na jego otrzymywanie oraz potwierdzenia zapisu, Użytkownik cyklicznie otrzymywać będzie wiadomości e-mail, informujące o nowościach, usługach i innych istotnych informacjach.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Guardo sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Guardo Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
zasada 4 – dokładne i aktualne;
zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;
zanonimizowane – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Wszystkie dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Guardo sp. z o.o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
podczas korzystania z zasobów strony www.Zegarki-Guardo.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies” lub “web beacons”.
Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Guardo sp. z o.o. Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Guardo sp. z o.o. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.
Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

5.3 W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od firmy Guardo sp. z o.o. newslettera drogą mailową, dane osobowe subskrybentów przetwarzane będą w celu jego otrzymywania na podstawie zgody osoby fizycznej.

6. Prawa użytkownika

6.1 Guardo sp. z o.o. respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

6.2 Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość wglądu do nich, ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z tzw. prawa do zapomnienia. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany udzielić koniecznych informacji.

6.3 Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

7. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:

Guardo sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Guardo Sp z o.o. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.

8. Przekazywanie poza obszar Europy

8.1 Guardo sp. o.o. korzysta z serwerów pocztowych zlokalizowanych w Polsce.

8.2 Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8.3 Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób.

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Guardo sp z o.o. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach www Guardo sp. z o.o. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.